05:31 ICT Thứ năm, 27/02/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Tên / Số / ký hiệu : Số 85/BC-TH
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG 10, KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019

Ngày ban hành 31/10/2019
Loại văn bản Hệ thống văn bản trường
Người ký duyệt Hoàng Đình Thái
Xem : 36 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH VƯỢNG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 85/BC-TH Vượng Lộc, ngày  31  tháng 10 năm 2019
 
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019
Năm học 2019-2020
 
          I. Đánh giá hoạt động tháng 10
Thi đua lập thành tích chào mừng 51 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2019), ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), toàn trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện nội dung chương trình, quy chế chuyên môn:
       - Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu các tuần 4; 5; 6; 7; và 4 buổi của tuần 8. (Thứ 2;3;4;5)
       - GV lên lịch báo giảng điện tử, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định.
       - Các tổ chuyên môn lên kế hoạch và triển khai kế hoạch kịp thời.
       - Soạn bài đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Các tổ chuyên môn đã chỉ đạo soạn bài các tiết HĐGD, GDKNS, HĐ trải nghiệm theo kế hoạch.
       Công tác dự giờ thăm lớp đảm bảo theo yêu cầu GV đã dự đủ 4 tiết/tháng; HT dự được 4 tiết, PHT được 8 tiết đều có góp ý tư vấn.
2. Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu về Điền kinh - Thể thao, Tin học trẻ đã được các GVCN và GV bộ môn thực hiện nhưng cơ bản đang lồng ghép trong các tiết dạy chưa có các buổi bồi dưỡng riêng. Một số GV đã hướng dẫn học sinh giải toán trên mạng, Tiếng Anh IOE nhưng chưa nhiều.
       3. Thực hiện các chuyên đề cấp trường, cấp Cụm đảm bảo(Cô Quyên - 1 tiết Tập đọc, cô Ngọc Lan - 1 tiết TNXH, cô Bình (Mĩ thuật) - 1 tiết HĐMT, cô Thu 1 tiết chuyên đề đánh giá học sinh theo TT hiện hành cho GV); Cấp Cụm chuyên đề Tin của cô Hồng, Âm nhạc của cô Mai. Cô Hồng tham gia chuyên đề cấp Phòng về soạn giáo án E-Learning.
Số lượng bài viết và giải bài trên các tạp chí, viết bài trên Diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh, trang Website trường được 10 lượt. Có 117 bài của HS giải Toán Tuổi Thơ 1 gửi về chuyên môn để để gửi Tạp chí. Số báo 225+226 có 2 HS được nêu tên.
GV tham gia dự giờ bạn để học tập rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, cũng như hình thức tổ chức lớp học tương đối đầy đủ.
Tham gia tự học BDTX: GV Học tập modun 43 “Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học”. CBQL Học tập modun 12 “Năng lực quản lý hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp Tiểu học”.
4. Đã ứng dụng nhiều yếu tố CNTT vào trong quản lí và dạy học. Sửa chữa CSVC của phòng Anh, Tin đảm bảo theo yêu cầu của GV bộ môn. Hoàn thành dữ liệu trên phần mềm SMAS, CSDLN, ứng dụng hồ sơ điện tử.
5. Thực hiện hoàn thành nhập dữ liệu, xử lí, đánh giá kết quả, hồ sơ phổ cập 2019 và đã duyệt lần 1 đảm bảo. Phối hợp với TTHTCĐ xã tổ chức thành công “Tuần lễ học tập suốt đời”. Phối hợp với Hội Khuyến học, CGC xã kỉ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học.
6. Thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của các Tiểu ban. Kiểm tra tư vấn PPGD, đánh giá học sinh theo thông tư, áp dụng MHTHM:  PHT Dự giờ tư vấn các tiết TV lớp 1D, Tập đọc lớp 2E, Toán 3C, Tin học lớp 3B, Tiếng Anh lớp 2B.
Kiểm tra đọc khối 1, khối 2. (Đã tư vấn PPDH cho GV): Khối 1: Toàn khối có 8 em chưa đọc được, 11 em đọc chậm; Khối 2: Toàn khối có 2 em chưa đọc được, 3 em đọc rất chậm (yếu), nhiều em đọc còn nhỏ.
Kiểm tra hồ sơ, giờ dạy cô Quyên - XL Tốt; Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, giờ dạy cô Lan - xếp loại Khá; Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp cô, giờ dạy cô Anh - XL Khá; Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, giờ dạy cô Mão - XL Tốt; Kiểm tra các hoạt động khác, giờ dạy cô Hoàng Lan - XL Khá; Kiểm tra tiết đọc thư viện các lớp: 2D Khá, 3D Tốt, 4D Khá, 5D Tốt. Kiểm tra theo đề chẵn lẻ hai môn Toán và TV từ khối 2 đến khối 5. Kiểm tra việc duy trì sĩ số, và nề nếp dạy học, vệ sinh.
Tiểu ban KT các HĐ đã KT các nội dung: Công tác y tế; Việc XD kế hoạch của BGH; KT công tác bán trú; KT các HĐ của Đội-Sao, của tổ Văn phòng; KT công tác GD chính trị tư tưởng.
7. Công tác thư viện:
Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các tiết đọc thư viện theo thời khóa biểu. Kiểm tra sắp xếp và thiết lập thư viện.
Đoàn hỗ trợ thư viện RtR về hỗ trợ, tư vấn và dự giờ tiết đọc thư viện của lớp 5D, qua đánh giá của đoàn về thiết lập, sắp xếp và dự giờ tiết đọc, cơ bản đoàn đánh giá tốt, thư viện vận hành có hiệu quả theo yêu cầu của RtR. Tiết đọc thư viện của lớp 5D  được doàn đánh giá tốt. Hồ sơ thư viện tốt. PHT dự giờ tư vấn 4 tiết đọc thư viện gồm 2D, 3D, 4D, 5D. Hoạt động mượn sách về nhà đọc; mượn sách dùng chung để học chưa có báo cáo.
8. Cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp:
Nhà trường đã tham mưu với địa phương, phối hợp với phụ huynh tiến hành khảo sát thực trạng để xác định rõ các hạng mục do địa phương đầu tư, các hạng mục do nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tự nguyện theo công văn 5027 vào ngày 7/10/2019. Hiện tại các bước vận động tự nguyện theo công văn 5027 đã hoàn thành, nhưng chưa tiến hành vận động.
Hiện tại đang tích cực tham mưu với UBND xã để xây lại số tường bao bị đổ do mưa lớn kéo dài.
9. Công tác bán trú:
Thực hiện nghiêm túc quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo định lượng và chất lượng bữa ăn cho học sinh; có đầy đủ hồ sơ bán trú theo quy định. Tuy nhiên vấn đề an toàn cho học sinh trong giờ buổi trưa chưa đảm bảo.
10. Hoạt động Đội, HĐGD, HĐNGLL:
       Tổ chức cho học sinh khối 4;5 vẽ tranh theo chủ đề “Người phụ nữ mình yêu thích”.
       Cô giáo Nguyễn Thị Bích Quỳnh đã tổ chức cho học sinh các khối lớp sinh hoạt tập thể đầu giờ đạt kết quả tốt: Khối 1;2 sinh hoạt vào thứ 5;6. Khối 3;4;5 sinh hoạt vào thứ 3;4.
       Các GV tổ ĐT đã phối hợp với GV bộ môn Mĩ thuật tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” và có hơn 200 sản phẩm nộp về BTC cuộc thi.
11. Công tác giáo dục đạo đức pháp luật, công tác nhân đạo từ thiện:
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT; Thực hiện tốt luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trường học, công trường ATGT. Các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao đã được khơi dậy tuy chưa được thường xuyên. Công tác BHYT nhiều lớp đã hoàn thành và gần hoàn thành
12. Quản lý tốt ngân sách, tài sản: luôn đảm bảo chế độ lương, phụ cấp cho GV. Bàn giao tài sản, tài chính giữa hiệu trưởng cũ và hiệu trưởng mới hoàn thành. Nhân viên kế toán đang bổ sung các loại hồ sơ về tài sản, tài chính chưa đảm bảo mà Sở tài chính kiểm tra đã chỉ rõ.
II. Hạn chế
  1. Về chuyên môn:
Chất lượng bài thi theo đề Toán, TV chẵn lẻ nhiều lớp đạt kết quả thấp: Môn TV các lớp 5A, 5B, 5D. Môn Toán các lớp: 3C, 3D, 4C, 5D.
GV khối 2 (2A, 2B, 2E) chưa chú trọng rèn kỉ năng làm bài cho học sinh, dẫn đến khi làm bài kiểm tra học sinh chỉ ghi lại đề mà không làm bài)
Một số giáo viên chưa tham gia dự giờ của đồng nghiệp trong các tiết dạy - học thao giảng và chuyên đề tổ khối.
Khối 2 số lượng giải bài và gửi bài cho tạp chí TTT còn hạn chế. Tổ 1 chưa có bài viết đăng trên diễn đàn.
Nhà trường chưa mua đồ dùng dạy học theo đề xuất của giáo viên.
Công tác nộp báo cáo tháng của các tổ chậm, thông tin thiếu, chia sẻ giờ dạy đồng nghiệp chưa kịp thời dẫn đến việc tổng hợp báo cáo hoạt động chuyên môn chậm.
Tổ 3 chỉ đạo hoạt động chuyên môn chưa thống nhất, nhất là công tác soạn bài, chỉ đạo dạy các bài TNXH theo PP Bàn tay nặn bột, các tiết dạy HĐGD, lồng ghép soạn bài KNS chưa được thống nhất trong tổ. Nộp các loại biểu mẫu cáo chậm.
2. Công tác GD cho HS về vấn đề phòng tránh tai nạn thương tích chưa hiệu quả(Trong tháng có 4 học sinh bị tai nạn: lớp 2C, 1B, 5D, 2E).
3. Một số GV, NV thực hiện ngày công giờ công chưa nghiêm.
4. Hoạt động Hội khỏe còn nhiều nội dung chưa tốt: Ban trang trí, Ban hậu cần, tổ trọng tài.
5. Công tác BHYT một số lớp còn nhiều học sinh chưa tham gia.
6. Công tác trực nhật vệ sinh một số lớp chưa tốt: trong giờ học nhưng rác trong lớp nhiều, mạng nhện trong phòng học chưa được quét dọn, trên nóc tủ các lớp bẩn, khan trải bàn luộm thuộm.
III. Nhiệm vụ tháng 11/2019
Thi đua lập thành tích chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), toàn trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức chào mừng kỉ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11/1982 - 20/11/2019. Tham mưu với UBND xã tổ chức ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Tổ chức giao lưu gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
2. Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:
          - Soạn bài chất lượng cao. Chú ý những thành tố được vận dụng của mô hình THM, PP mới vào chương trình hiện hành ở tất cả các môn.
          - Tiếp tục tổ chức các hoạt động thao giảng, chuyên đề, thăm lớp. Đẩy mạnh các hoạt động Câu lạc bộ, hoạt động “Rung chuông vàng”…
          - Đánh giá, nhận xét học sinh đảm bảo theo TT30/2014 và TT22/2016, chú trọng nhận xét trực tiếp với học sinh, những trường hợp đặc biệt nhận xét thêm ở vở để giúp các em phát huy những mặt tốt đồng thời sửa chữa những hạn chế.
- Tập trung nâng cao chất lượng học sinh đại trà bằng nhiều giải pháp, riêng khối 2 tập trung cho HS kĩ năng làm bài trên giấy ô li, các lớp 5A, 5B, 5D môn TV, các lớp: 3C, 3D, 4C, 5D Toán.
          - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Viết chữ đẹp(sau khi tổ chức giao lưu cấp trường chiều 06/11), ĐK-TT(Hội khỏe cấp Cụm ngày 13/11), Tin học trẻ... lựa chọn các đội tuyển tập luyện chuẩn bị tham gia Hội khỏe cấp Cụm, Huyện.
          - Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn học sinh có điều kiện tham gia các cuộc thi trên mạng như Tiếng Anh IOE, giải Toán, …
          3. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, cấp trường: Tập trung vào sinh hoạt chuyên sâu như xây dựng giáo án các tiết khó, xây dựng giáo án cho các HĐGD, HĐNGLL, các CLB, bồi dưỡng kiến thức cho GV, xây dựng giáo án theo PP “Bàn tay nặn bột”, điều chỉnh nội dung, sinh hoạt trên trường học kết nối, thực hiện tốt việc đánh giá học sinh trên phần mềm SMAS, CSDLN của khối 4, 5.
 4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
- Tập trung tạo điều kiện cho đội tuyển giáo viên và học sinh(gồm 1 GV và 2 HS) tham gia giao lưu “Viết chữ đẹp” cấp huyện vào ngày 18/11.
- Tham gia bồi dưỡng theo chương trình và các modun của Bộ GD&ĐT dựa trên kế hoạch BDTX của nhà trường.
- Tích cực tham gia viết và giải bài trên các tạp chí, trên Diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh. Mỗi giáo viên phấn đấu có một tài khoản violet để tự đăng bài trên Diễn đàn GD Hà Tĩnh.
- Giáo viên tổ Đặc thù tham gia chuyên đề cấp Cụm theo kế hoạch của Cụm về các bộ môn vào chiều ngày 06/11.
- Động viên và lập danh sách giáo viên đăng kí học và thi Tin, Anh theo hướng dẫn của Phòng.
5. Công tác thư viện:
Thực hiện tốt các tiết hoạt động tại thư viện; hoạt động đọc sách gia đình vào chiều 27/11. Các hoạt động mượn sách về nhà đọc. Tham gia tập huấn “Duy trì bền vững thư viện” của tổ chức RtR từ ngày 25-30/11. Tìm kiếm GV hợp đồng hoặc giải pháp khác để thay cô Hà nghỉ sinh.
          6. Công tác kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra nội bộ nhà trường, Tiểu ban Chuyên môn sẽ KT hoạt động sư phạm của 5 GV; KT Định kì giữa kì 1 lớp 4;5; Kiểm tra đồ dùng dạy học; Kiểm tra VSCĐ, KT chấm chữa của GV ; KT học sinh yếu; Kiểm tra toàn bộ hồ sơ GV;
Tiểu ban Kiểm tra các Hoạt động sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; công tác kiểm tra nội bộ; công tác kiểm tra của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Kiểm tra công tác bán trú; Kiểm tra hoạt động Đội sao; Kiểm tra hoạt động của tổ Văn phòng.
8. Công tác xây dựng CSVC, cảnh quan môi trường, công tác vệ sinh; xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:
Tiếp tục tham mưu với địa phương, tìm kiếm nguồn của huyện để hỗ trợ về xây dựng tường bao; tiếp tục kết nối với Văn phòng HESSEN Cộng Hòa Liên Bang Đức tại Việt Nam để tìm kiếm sự tài trợ về trang thiết bị dạy học. Làm tốt công tác trực nhật vệ sinh và đổ rác đúng nơi quy định.
9. Hoạt động Đội - Sao; HĐGD - HĐNGLL: Duy trì có chất lượng hoạt động tập luyện cho học sinh các bài ca múa hát sân trường, thể dục đầu giờ. Thực hiện có hiệu quả các tiết HĐGD - HĐNGLL nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Tích cực giáo dục ATGT, phòng tránh tai nạn thương tích
10. Thực hiện nghiêm công tác quản lí tài sản, tài chính. Thực hiện đảm bảo kịp thời chế độ lương và chính sách của CB-GV theo quy định.
          Quản lí chặt chẽ công tác bán trú đảm bảo về hồ sơ, quy trình theo hướng dẫn tập huấn.
11. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức pháp luật cho CB-GV: phổ biến các văn bản: Luật viên chức; Luật giáo dục sửa đổi. Tuyên truyền học sinh phòng tránh các tai nạn thương tích, giao thông, đuối nước.
Với những nhiệm vụ trọng tâm trên, các bộ phận xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 11/2019.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Can Lộc;
- HT; PHT, TTCM; TTTVP;
- GV, NV toàn trường;
- Website trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Hoàng Đình Thái
 
 
 
 

 
WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC VƯỢNG LỘC
Chịu trách nhiệm chính: Hiệu trưởng nhà trường
Địa chỉ: Xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Website://thvuongloc.canloc.edu.vn
Công ty thiết kế Website VNOMEDIA.VN. Liên hệ: 098962498