06:22 ICT Thứ năm, 27/02/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Tên / Số / ký hiệu : Số 87/KH-TH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Giao lưu “Viết chữ đẹp” - Năm học 2019-2020

Ngày ban hành 01/11/2019
Loại văn bản Hệ thống văn bản trường
Người ký duyệt Bùi Thị Thu
Xem : 35 Tải về
Nội dung chi tiết
     UBND HUYỆN CAN LỘC                            CỘNG  HÒA  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH VƯỢNG LỘC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
  Số: 87/KH-TH                                               Vượng Lộc, ngày 1  tháng 11  năm 2019
                                                                                                                                                           
KẾ HOẠCH
Giao lưu "Viết chữ đẹp" - Năm học 2019-2020

 
 
 

  1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch.
Căn cứ Kế hoạch số 464/KH-PGDĐT ngày 31/10/2019 về kế hoạch tổ chức giao lưu “ Viết chữ đẹp” giáo viên, học sinh Tiểu học năm học 2019-2020.
Căn cứ kế hoạch tháng 11 của trường Tiểu học Vượng Lộc
Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu “ Viết chữ đẹp” cho giáo viên, học sinh năm học 2019 – 2020  như sau:
  1. Mục đích, yêu cầu.
Mục đích: Chú trọng việc rèn chữ viết và phát triển phong trào “giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho giáo viên và học sinh toàn trường.
Nâng cao chất lượng chữ viết, đảm bảo tốc độ viêt của học sinh các khối lớp.
Thông qua việc rèn chữ - giữ vở rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác và thẩm mỹ. Mỗi thầy cô dạy học sinh viết đúng - viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính kỉ luật, lòng tự trọng.
Yêu cầu: Tất cả các đồng chí giáo viên văn hóa và học sinh từ khối 2 đến khối 5 tham gia. Tổ chức giao lưu theo hướng gọn nhẹ, không tập trung bồi dưỡng các lớp trước khi giao lưu.
  1. Nội dung:
Giáo viên và học sinh viết một bài viết trực tiếp trên giấy A4 có kẻ ô ly, (giấy nhà trường chuẩn bị). Nội dung bài viết theo yêu cầu của nhà trường.
  1. Cách thức tổ chức.
4.1.Giao lưu cấp lớp:
Thời gian: Vào tiết học thứ 3 (Tiết chính tả), sáng thứ 2 ngày 4 tháng 11 năm 2019.
Hình thức: GV chủ nhiệm các lớp  tổ chức giao lưu theo đơn vị lớp, học sinh cả lớp viết một bài viết vào giấy khổ A4, sau đó GV chấm bài và nhận xét theo thông tư hiện hành. Sau khi chấm mỗi lớp chọn ra 5 em viết đẹp nhất để tham gia giao lưu cấp trường.
Thời gian viết: 40 phút
Bài viết: Do GV trong khối thống nhất và chọn.
4.2.Giao lưu cấp trường:
Thời gian: Vào chiều ngày thứ 4 mồng 6/11/2019
Đối tượng: Toàn bộ giáo viên văn hóa (GV Đặc thù bận tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp cụm), và 85 em học sinh được chọn ở các khối lớp.
Hình thức:
 Tiết 1 tổ chức giao lưu cho 85 em học sinh các khối
Khối 2 có 25 em tham gia giao lưu do cô Nguyễn Thị Mão coi và chấm bài.
Khối 3: có 20 em tham gia giao lưu do cô Lê Thị Ánh Tuyết coi và chấm bài.”
Khối 4: có 20 em tham gia giao lưu do cô Nguyễn Thị Ánh Nga coi và chấm bài.
Khối 5: có 20 em tham gia giao lưu do cô Lê Thị Lý coi và chấm bài.
Tiết 2 tổ chức giao lưu cho 19 đc giáo viên văn hóa (trừ cô Nhung, cô Dũng, cô Hòa)
Thời gian giao lưu: 40 phút
Bài viết giao lưu: Nhà trường sẽ chọn bài cho GV và học sinh.
Sau khi giao lưu nhà trường sẽ chấm bài của GV. Các GV được phân công coi và chấm bài của học sinh, tổng hợp kết quả, chọn ra mỗi khối 3 giải theo thứ tự: Nhất, Nhì, Ba để nhà trường khen thưởng và chọn đội tuyển tham gia thi cấp huyện vào ngày 18/11 tại trường TH Võ Liêm Sơn. Và tổ chấm chọn ra 5 sản phẩm của GV, 5 sản phẩm của học sinh để tham gia trưng bày tại ngày giao lưu cấp huyện.
4.3.Giao lưu cấp huyện:
Sau khi giao lưu cấp trường cho GV và HS nhà trường sẽ chọn một đội gồm 1 đc giáo viên và 2 em học sinh tham gia giao lưu cấp huyện.
Địa điểm: Tại trường TH Võ Liên Sơn
Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 18/11/2019
Nội dung: Mỗi đội tham gia 03 bài viết, mỗi thành viên viết một bài;  nội dung viết theo yêu cầu của Ban tổ chức;  hình thức viết:  có 01 bài viết chữ hoa, 01 bài viết chữ thường theo kiểu chữ đứng, 01 bài viết chữ  thường theo kiểu chữ nghiêng có  thanh đậm  (đội tự phân công hình thức viết);  thời gian viết bài: 60 phút.
Giấy viết do Ban tổ chức chuẩn bị, bút mực màu xanh do mỗi đội tự chuẩn bị).
- Trưng bày sản phẩm bài viết:
+ Trường chuẩn bị  01 bảng trưng bày sản phẩm kích thước 0,7m x 1,0 m đặt trên một giá đỡ có chiều cao  0,7 m.
+ Trường sẽ chọn 05 sản phẩm (GV, HS) đạt giải cao ở giao lưu cấp trường đóng thành tập để trưng bày ở bảng và 03 sản phẩm giao lưu cấp huyện. (trường tự sáng tạo cách trưng bày ở bảng, Ban tổ chức chấm điểm trưng bày).
+ Nhà trường cử đc Hồ Huy Lịch giáo viên Mĩ Thuật hỗ trợ trưng bày bài viết của GV và HS.
5. Cơ cấu giải thưởng cấp trường.
- Giáo viên: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 2 giải KK
- Học sinh: Mỗi khối 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba
- Lớp: Có 3 giải Nhất, Nhì, Ba cho 3 tập thể lớp.
6. Kinh phí
Đề nghị nhà trường trích ngân sách để thưởng cho GV và HS tham gia giao lưu cấp trường dạt giải và hỗ trợ GV và HS tham gia giao lưu cấp huyện.
7. Tổ chức thực hiện.
-  Các đồng chí giáo viên văn hóa, chủ nhiệm lớp triển khai thực hiện giao lưu cấp lớp, cấp trường theo kế hoạch.
-  Bộ phận hành chính và các đồng chí có liên quan nghiêm cứu nội dung để thực hiện
Trên  đây là kế hoạch tổ chức giao lưu Viết chữ đẹp, nhà trường yêu cầu các đc tổ trưởng và các GV liên quan nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                               
- HT, PHT;
- Các tổ khối chuyên môn,
- Các bộ phận liên quan,                       
- Lưu: VT.                                             
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Bùi Thị Thu
 
 
 

 
WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC VƯỢNG LỘC
Chịu trách nhiệm chính: Hiệu trưởng nhà trường
Địa chỉ: Xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Website://thvuongloc.canloc.edu.vn
Công ty thiết kế Website VNOMEDIA.VN. Liên hệ: 098962498