04:38 ICT Thứ năm, 27/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án tham khảo

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

De kiem tra Cuoi ki 1 2014-2014

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn Toán - Lớp 4 (Thời gian làm bài: 45 phút) Họ và tên:.....................................................................................Lớp:........ Trường tiểu học:......................................................................................... Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Phép chia 540 : 60 có kết quả là: A. 90 B. 9 C. 80 D. 8 b) Trong các số: 29 214; 35 305; 53 410; 60 958, số chia hết cho cả 2 và 5 là: A. 29 214 B. 35 305 C. 53 410 D. 60 958 c) Chữ số hàng chục nghìn của số 809 576 là: A. 8 B. 0 C. 5 D. 7 d) Hình chữ nhật có chiều dài là 28cm, chiều rộng là 11cm thì diện tích là: A. 288cm B. 288cm C. 308cm D. 308cm e) 3 tấn 8 yến=………... kg A. 380 B. 3800 C. 3080 D. 3008 g) 10dm2 2cm2 =……….cm2. A. 102 B. 1020 C. 1002 D. 120 Bài 2. Đặt tính rồi tính. a. 57696 + 814 b. 5901 - 638 c. 1357 x 3 d. 6797 : 7 Bài 3. a. Tìm x. 7875 : x = 45 b. Tính giá trị của biểu thức sau: 25 800 : 100 + 32 x 11 Bài 4. Một sân tập thể dục hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích sân tập thể dục đó. Giải Bài 5. Hai thùng chứa tất cả 600 lít nước, thùng bé chứa ít hơn thúng lớn 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ? Giải Bài 6. Biết số thứ nhất là số lớn nhất có hai chữ số chia hết cho 2, 5, 9 và số thứ hai là số bé nhất có hai chứ số chia hết cho 2, 5. Tìm tổng, tích của hai số đó. Giải HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4 Bài 1 (3,0 điểm) Đáp án Thang điểm Câu a B. 9 0,5 điểm Câu b C. 53 410 0,5 điểm Câu c C. 0 0,5 điểm Câu d D. 308cm¬2 0,5 điểm Câu e C. 3080 0,5 điểm Câu g C. 1002 0,5 điểm Bài 2 (2,0 điểm) Kết quả: a. 58 510; b. 5263 c. 4071 d. 971 Đúng mỗi bài cho 0,5 điểm Bài 3 (1,0 điểm) Kết quả: a. X = 175 b. 610 Đúng mỗi bài cho 0,5 điểm Bài 4 (1,0 điểm) Đặt lời giải, phép tính để tìm chiều rộng Lời giải, phép tính tìm diện tích Đáp án: 7200m2 0,5 điểm 0,5 điểm Bài 5 (2,0 điểm) Học sinh vẽ được sơ đồ: Lời giải tìm thùng lớn và phép tính Lời giải tìm thùng bé và phép tính Đáp số: (Nếu học sinh không vẽ sơ đồ nhưng giải đúng theo yêu cầu cho điểm tối đa) 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Bài 6 (1,0 điểm) Tìm được 2 số theo yêu cầu là: 90 và 10 - Tìm được tổng, tích của hai số: Tổng 100, tích 900 0,5 điểm 0,5 điểm

Đề KT cuoi kì 1 (2014 - 2015)

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn Toán - Lớp 3 (Thời gian làm bài: 45 phút) Họ và tên:.....................................................................................Lớp:........ Trường tiểu học:......................................................................................... Bài 1. Mỗi bài tập dưới đây có câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. a. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ chấm thích hợp: 3hm5m = ........m. A. 350m B. 35m C. 305 D. 305m b. Số bé là số 6, số lớn là số 42, số lớn gấp số bé là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 7 c. Giá trị của biểu thức 9 x 6 + 4 = A. 36 B. 42 C. 58 C. 90 d. Đồng hồ bên chỉ? A. 14 giờ 5 phút B. 13 giờ 20 phút C. 16 giờ D. 16 giờ 5 phút đ. của 36 lít. Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 6 B. 7 lít C. 8 D. 9 lít e. Cặp số thích hợp cần điền vào ô trống là:

 
WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC VƯỢNG LỘC
Chịu trách nhiệm chính: Hiệu trưởng nhà trường
Địa chỉ: Xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Website://thvuongloc.canloc.edu.vn
Công ty thiết kế Website VNOMEDIA.VN. Liên hệ: 098962498